Zgłoś swój przypadek do dyskusji podczas warsztatów:


 Treść Gry Strategicznej dla 50 Osób z Elementami Wystąpień przed Kamerami Mediów

Cel gry:

Nauczenie strażników leśnych skutecznej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy oraz radzenia sobie z wystąpieniami przed mediami i odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Podział na grupy:

Uczestnicy zostaną podzieleni na 5 grup, z każdej grupy wyłoni się 2-3 przedstawicieli, którzy będą pełnili rolę mediatorów. Każda grupa liczy około 10 osób. Grupy będą reprezentować:

1. Ekolodzy

2. Właściciele psów

3. Osoby nielegalnie pozyskujące drewno

4. Osoby parkujące samochody w lesie podczas grzybobrania

5. Lokalni mieszkańcy o poglądach ekologicznych

Scenariusze:

 Scenariusz 1: Ekolodzy

Opis sytuacji:

Ekolodzy protestują przeciwko planowanemu wycince drzew w rezerwacie przyrody. Twierdzą, że wycinka zaszkodzi siedliskom rzadkich gatunków ptaków.

Zadania dla grupy strażników:

– Wytłumaczenie zasad gospodarki leśnej i celów wycinki

– Przedstawienie argumentów za wycinką, uwzględniając aspekty ochrony przyrody

– Wystąpienie przed kamerą: Wyjaśnienie działań i planów straży leśnej przed kamerą, odpowiadanie na pytania dziennikarzy

Cel komunikacyjny:

Znalezienie wspólnego języka i rozwiązania akceptowalnego dla obu stron.

 Scenariusz 2: Właściciele psów

Opis sytuacji:

Właściciele psów często pozwalają swoim zwierzętom biegać luzem po lesie, co powoduje zakłócenia w życiu dzikiej fauny.

Zadania dla grupy strażników:

– Przekazanie informacji o zasadach dotyczących wyprowadzania psów w lesie

– Wyjaśnienie, jak luzem biegające psy wpływają na dzikie zwierzęta

– Wystąpienie przed kamerą: Edukacja właścicieli psów na temat zasad obowiązujących w lesie i wpływu ich działań na środowisko

Cel komunikacyjny:

Edukacja właścicieli psów i przekonanie ich do przestrzegania zasad.

 Scenariusz 3: Osoby nielegalnie pozyskujące drewno

Opis sytuacji:

Grupa osób została przyłapana na nielegalnym pozyskiwaniu drewna w lesie.

Zadania dla grupy strażników:

– Wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących pozyskiwania drewna

– Omówienie konsekwencji prawnych nielegalnych działań

– Propozycja legalnych alternatyw

– Wystąpienie przed kamerą: Informowanie o działaniach podejmowanych przeciwko nielegalnemu pozyskiwaniu drewna oraz przedstawienie konsekwencji takich działań

Cel komunikacyjny:

Przekonanie osób do zaniechania nielegalnych praktyk i stosowania się do prawa.

 Scenariusz 4: Osoby parkujące samochody w lesie podczas grzybobrania

Opis sytuacji:

Podczas sezonu grzybowego, wielu kierowców parkuje swoje samochody na nieoznaczonych terenach leśnych, blokując drogi dojazdowe.

Zadania dla grupy strażników:

– Informowanie o przepisach dotyczących parkowania w lesie

– Wyjaśnienie, dlaczego nieprawidłowe parkowanie jest problematyczne

– Sugerowanie alternatywnych miejsc parkingowych

– Wystąpienie przed kamerą: Przekazanie informacji o problemach związanych z nieprawidłowym parkowaniem oraz wskazanie możliwych rozwiązań

Cel komunikacyjny:

Zapewnienie przestrzegania zasad parkowania i minimalizowanie konfliktów.

 Scenariusz 5: Lokalni mieszkańcy o poglądach ekologicznych

Opis sytuacji:

Lokalni mieszkańcy zaniepokojeni są wpływem działalności leśnej na środowisko naturalne i domagają się większej transparentności w działaniu straży leśnej.

Zadania dla grupy strażników:

– Przedstawienie planów i działań związanych z ochroną przyrody

– Wyjaśnienie, jakie środki są podejmowane w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko

– Otwarte wysłuchanie obaw mieszkańców i udzielenie odpowiedzi na ich pytania

– Wystąpienie przed kamerą: Przekazanie mieszkańcom i mediom informacji na temat działań straży leśnej, odpowiadanie na pytania dziennikarzy

Cel komunikacyjny:

Budowanie zaufania i współpracy z lokalną społecznością.

 Przebieg Gry:

1. Przygotowanie (30 minut):

   – Każda grupa otrzymuje opis sytuacji i zadania do przygotowania argumentacji oraz strategii komunikacyjnej, w tym wystąpień przed mediami.

2. Symulacja (1,5 godziny):

   – Grupy spotykają się z mediatorami (przedstawicielami strażników) i przedstawiają swoje stanowiska.

   – Strażnicy stosują poznane techniki komunikacyjne, starając się osiągnąć porozumienie.

   – W każdej scenie następuje moment, w którym strażnicy muszą udzielić wywiadu przed kamerą, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

3. Podsumowanie (30 minut):

   – Omówienie wyników symulacji z trenerem.

   – Analiza skuteczności komunikacji i wniosków na przyszłość.

   – Feedback od uczestników i prowadzących.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Puszczykowo
Odcinek 1